Planning 2019-10-17T13:14:30+00:00

Planning

De onderstaande planning geeft u inzicht in de ontwikkeling tot nu toe en de te nemen stappen tot realisatie.

Movie

Oplevering

4e kwartaal 2021
Movie

Start bouw

4e kwartaal 2020
Movie

Start sanering bodem

4e kwartaal 2020
Movie

Ter inzage legging bestemmingsplan en omgevingsvergunning

juni - juli 2020
Movie

Raadsbesluit

Raadsbesluit afgifte omgevingsvergunning, vaststelling bestemmingsplan.

mei - juni 2020
Movie

Inzagetermijn

Zes weken inzagetermijn ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp bestemmingsplan.

maart 2020
Movie

Omgevingsvergunning en bestemmingsplan

Indiening aanvraag omgevingsvergunning en wijziging bestemmingsplan (gecoördineerd).

november - december 2019
Movie

Ruimtelijk kader/spelregelkaart en coördinatiebesluit vaststellen door de gemeenteraad

16 juli 2019
Movie

Inloopavond 17 juni 2019

Download hier het verslag en de informatiepanelen:

Bekijk het verslag (PDF)

Bekijk de informatiepanelen (PDF)

17 juni 2019
Movie

Overleg omwonenden

4 april 2019
Movie

Overleg omwonenden

7 maart 2019
Picture

Inloop informatieavond

Download hier het verslag, de informatiepanelen en planning:

Bekijk het verslag (PDF)

Bekijk de informatiepanelen (PDF)

Bekijk de planning (PDF)

12 november 2018
Movie

Intentieovereenkomst

juni 2018
Picture

Kennismakingsavond voor de buurt

Download hier het verslag, de presentatie en informatiepanelen:

Bekijk het verslag (PDF)

Bekijk de presentatie (PDF)

Bekijk de informatiepanelen (PDF)

12 juni 2018
Movie

Afronden stedebouwkundig plan en ruimtelijk kader

mei - juni 2019
Movie

Vaststellen anterieure overeenkomst

juli 2019